Behandlingsfilosofi


Ved Moholt Fysioterapi vil du møte godt faglige oppdaterte fysioterapeuter. Vi ønsker at pasienter som henvises eller oppsøker oss skal tilbys en moderne behandling basert på tilgjengelig forskningsbasert kunnskap.

Undersøkelse


En grundig individuell vurdering av den enkelte pasient er avgjørende for gode resultater. Ved Moholt Fysioterapi kan du forvente en grundig undersøkelse som er bestemmende for hvilken behandling som blir tilpasses deg.

Behandling


Hvilke behandlingstiltak som er best for deg bestemmes av den kliniske og funksjonelle undersøkelsen. Noen ganger vil behandlingen innebære tiltak i form av øvelser eller behandling på benk for å bedre funksjon eller redusere smerte. Andre ganger ønsker vi å formidle mestringsstrategier eller instruere i egentrening for å bedre funksjon. Noen ganger kan bevisstgjøring rundt vaner og uvaner gi god effekt. Således er vårt mål å kartlegge årsaken til smertene for å gi en varig endring.

Evaluering & Oppfølging


I samarbeid med din fysioterapeut setter dere opp mål og prognose for behandlingen. Hvis oppfølging og behandling fra oss ikke gir forventede resultater føres du tilbake til henvisende instans for ny utredning.